schoolmaatschappelijkwerk informatie voor ouders

Schoolmaatschappelijk werk - Informatie voor ouders

Soms zitten kinderen niet lekker in hun vel of hebben ze problemen op school of thuis. De schoolmaatschappelijk werker kan dan met u en/of uw kind meedenken, advies geven en uw kind leren omgaan met dingen die hij of zij lastig vindt. Meestal volstaat een goed gesprek of advies. Als dat niet zo is, dan helpt de schoolmaatschappelijk werker u en/of uw kind verder. In deze flyer leest u op hoofdlijnen hoe dat gaat.

 

Plan van aanpak

Wanneer de schoolmaatschappelijk werker uw kind wat langer gaat begeleiden, maakt zij* samen met u en/of uw kind een ‘plan van aanpak’. Hierin staan de afspraken over en doelen van de begeleiding. In overleg met u en/of uw kind, betrekt zij eventueel andere mensen bij het opstellen en uitvoeren van het plan. Indien uw kind jonger dan 16 jaar is, wordt u altijd actief betrokken bij de ondersteuning van uw kind. Wanneer hij of zij dan 16 jaar is, kan uw kind zelf bij de schoolmaatschappelijk werker aangeven wie hij/zij wil betrekken bij de ondersteuning.

Begeleiding

Samen met u en/of uw kind bekijkt de schoolmaatschappelijk werker welke ondersteuning uw kind nodig heeft, en pakt vervolgens de dingen aan die niet zo goed gaan. De bedoeling is dat uw kind meer inzicht en vaardigheden krijgt, waarmee hij of zij verder kan. Zij overlegt eventueel ook met u hoe u kunt bijdragen om de situatie van uw kind te verbeteren.

Extra ondersteuning

Wanneer blijkt dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan de schoolmaatschappelijk werker zelf kan bieden, dan regelt zij dit. Dat kan gespecialiseerde hulp zijn, maar ook iemand uit de omgeving van uw kind, zoals iemand op school of van de sportclub. Ook wanneer u als ouder meer ondersteuning wenst, kan de schoolmaatschappelijk werker dit voor u regelen. 

Persoonlijke gegevens en privacy

Om uw kind goed te kunnen begeleiden, verzamelt en bewaart de schoolmaatschappelijk werker de persoonlijke gegevens van u en/of uw kind in een dossier. In dit dossier worden ook andere zaken opgenomen zoals verslagen van gesprekken en het plan van aanpak. De schoolmaatschappelijk werker gaat zorgvuldig met deze informatie om. Wanneer zij informatie over uw kind wil delen met andere mensen of organisaties, doet zij dat altijd in overleg met u en/of uw kind. Kijk voor meer informatie hierover op: www.enver.nl/jongeren-ouders

Verwijsindex SISA
Alle organisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond die met jeugdigen werken, zijn aangesloten op de verwijsindex SISA (Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak). ook Enver. Zo kunnen we van elkaar zien welke organisaties betrokken zijn bij een jeugdige en voorkomen dat we langs elkaar heen werken. We wisselen geen inhoudelijke informatie met elkaar uit.

Veiligheid voorop!

Om goed in te kunnen schatten of de situatie van uw kind veilig is, gebruikt de schoolmaatschappelijk werker een veiligheidstoets. Die veiligheidstoets gebruikt zij bij alle leerlingen die ze begeleidt, om te voorkomen dat ze risico’s over het hoofd ziet. Als de schoolmaatschappelijk werker zich zorgen maakt, zal zij dit met u bespreken. Meer informatie Kijk op www.enver.nl/jongeren-ouders voor meer informatie over onze werkwijze, de rechten en plichten van u en uw kind of vraag om de uitgebreide Wegwijzer. Uiteraard kunt u met al uw vragen ook terecht bij de schoolmaatschappelijk werker.

Contactgegevens zie website school of de schoolgids.