Schoolmaatschappelijkwerk informatie voor leerlingen

Schoolmaatschappelijk werk - Informatie voor leerlingen

 

 


Soms lopen zaken niet zoals je zelf graag zou willen. Misschien zit je ergens mee, heb je problemen of gaat het niet lekker op school. Je kunt erover praten met de schoolmaatschappelijk werker. Zij* kan met je meedenken en tips geven. Meestal ben je al geholpen met een goed gesprek. Als dat niet zo is, kan ze je verder helpen. In deze flyer lees je op hoofdlijnen hoe dat gaat.

 

Plan van aanpak

Wanneer de schoolmaatschappelijk werker je wat langer gaat begeleiden, maken jullie samen een ‘plan van aanpak’. Hierin staan de afspraken die jullie met elkaar maken en de doelen van de begeleiding. In overleg met jou kan de schoolmaatschappelijk werker andere mensen uit je omgeving betrekken bij het opstellen en uitvoeren van het plan. Indien je jonger dan 16 jaar bent, worden je ouders altijd actief betrokken.

 

Begeleiding

De schoolmaatschappelijk werker bekijkt samen met jou waar je hulp en ondersteuning bij nodig hebt. Jullie hebben regelmatig contact en praten over de dingen waarvan jij wil dat ze anders gaan of beter moeten. De bedoeling is dat je meer inzicht en vaardigheden krijgt, zodat je verder kunt. 

 

 

Extra ondersteuning

Wanneer je meer ondersteuning nodig hebt dan de schoolmaatschappelijk werker zelf kan bieden, dan regelt zij dit voor jou. Dat kan gespecialiseerde hulp zijn, maar ook iemand uit je omgeving die je kent, zoals een trainer van je sportclub of iemand op school.

 

Persoonlijke gegevens en privacy

Om je goed te kunnen begeleiden, verzamelt en bewaart de schoolmaatschappelijk werker je persoonlijke gegevens in een dossier. In dit dossier worden ook andere zaken opgenomen zoals het plan van aanpak en verslagen van jullie gesprekken. Je schoolmaatschappelijk werker gaat zorgvuldig met deze informatie om. Wanneer zij bijvoorbeeld informatie over jou wil delen met andere mensen of organisaties, doet zij dat altijd in overleg met jou. Kijk voor meer informatie hierover op: www.enver.nl/jongeren/ouders/

 

Verwijsindex SISA
Alle organisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond die met jeugdigen werken, zijn aangesloten op de verwijsindex SISA (Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak). Ook Enver. Zo kunnen we van elkaar zien welke organisaties betrokken zijn bij een jeugdige en voorkomen dat we langs elkaar heen werken. We wisselen geen inhoudelijke informatie uit.

 

Veiligheid voorop!

Om goed in te kunnen schatten of jouw situatie veilig is, gebruikt de schoolmaatschappelijk werker een veiligheidstoets. Die toets gebruikt zij bij alle leerlingen die ze begeleidt, om te voorkomen dat ze risico’s over het hoofd ziet. Als de schoolmaatschappelijk werker zich zorgen maakt over jouw veiligheid zal zij dat met je bespreken.

 

 

Meer informatie

Kijk op www.enver.nl/jongeren-ouders/clienten-info voor meer informatie over onze werkwijze, je rechten en plichten of vraag om de uitgebreide Wegwijzer. Uiteraard kun je met al je vragen ook terecht bij je schoolmaatschappelijk werker