Middelengebruik

Signalen en risicofactoren

Genotsmiddelen of drugs prikkelen de hersenen. Ze beïnvloeden gevoelens, zintuigen en het bewustzijn. We spreken van een drug als iemand een stof doelbewust voor het genot of voor een roes gebruikt. Vaak zijn drugs verslavend. Het middelengebruik is een onderdeel van onze maatschappij geworden. Gebruik van alcohol en nicotine is daarbij inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Het effect van genotsmiddelen is afhankelijk van meerdere factoren, zoals het soort middel, de gesteldheid van de gebruiker en de omgeving waarin het gebruikt wordt.

Risicovol experimenteren

In Nederland wordt cannabis, alsmede andere, eerst minder geaccepteerde middelen, gedoogd. Het is vrij verkrijgbaar, net als sommige andere middelen. Het voorhanden hebben van gebruikershoeveelheden van deze middelen is inmiddels geaccepteerd.Jongeren krijgen er gemakkelijk mee te maken. Zij experimenteren met middelengebruik in hun groei naar volwassenheid. Ook dit lijkt inmiddels geaccepteerd. Het hoort erbij. Maar het wordt ook steeds duidelijker, dat er aan experimenteren risico’s kleven. Vooral het op steeds jongere leeftijd uitproberen van drugs is zeer risicovol. Er ontstaat afhankelijkheid, dat kan resulteren in ontwikkeling van psychiatrische en persoonlijkheidsstoornissen. Ook kan het zorgen voor problemen op sociaal-maatschappelijk gebied. Het vroegsignaleren van risicovol middelengebruik door professionals, het begeleiden en het doorverwijzen van deze jongeren is dan ook van groot belang.

 

Signalen en risicofactoren

De professional moet zich bewust zijn van de mogelijke signalen en risicofactoren, welke leiden tot risicovol middelengebruik. Er is sprake van risicovol middelengebruik, wanneer de omvang van het gebruik de leeftijdsgebonden normen overschrijdt. Ook is er sprake van risicovol middelengebruik, wanneer de motieven, omstandigheden en/of gevolgen van het gebruik problematisch worden of zijn.

 

Met onderstaande checklijst vindt u, als professional, handreikingen bij vroegsignalering.