Privacy en dossiers

Wanneer je contact opneemt met de receptie KrimpenWijzer worden je gegevens genoteerd. Het gaat dan om je (meisjes) naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en sofinummer. De receptie kan deze gegevens wel opvragen wanneer je je al eerder hebt gemeld. De receptie kan verder geen inhoudelijke informatie inzien.

De consulenten kunnen zien of je al een lopend dossier hebt bij KrimpenWijzer. Ook kunnen zij zien of er vanuit de WMO een voorziening is toegekend, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, taxivergoeding aanpassingen in de woning etc. Ook wanneer er al een dossier van je bij KrimpenWijzer kunnen deze gegevens worden ingezien. Zo voorkomen we dat we dingen dubbel doen maar tegelijk hebben we dan ook zicht op welke voorzieningen in het verleden al zijn toegekend.

Het registratiesysteem van KrimpenWijzer is gekoppeld aan het systeem van de WMO. Het registratiesysteem van de WMO is niet gekoppeld aan dat van KrimpenWijzer. Dat betekent in de praktijk dat wanneer je je aanmeld bij KrimpenWijzer, we de al eerder aan jou toegekende voorzieningen van de WMO kunnen opvragen. Het registratiesysteem van de WMO heeft alleen toegang tot die dossiers waar een WMO-voorziening voor wordt aangevraagd en/of is toegekend. Binnen KrimpenWijzer werken consulenten die in beide systemen werken.

De registratie die we maken n.a.v. het keukentafelgesprek wordt met jou besproken en zo nodig aangepast. De consulenten maken in het registratiesysteem korte gespreksverslagen van de verschillende contacten die je met elkaar had, zo zorgen we ervoor dat de nodige informatie inzichtelijk is en we voor elkaar kunnen waarnemen als dat nodig is. Je kunt altijd vragen om inzicht in jouw rapportages. Daar heb je recht op.

Wanneer je voor hulpverlening doorverwezen wordt naar begeleiding van het sociaal team, dan kunnen de medewerkers van het sociaal team jouw gegevens van KrimpenWijzer inzien. De consulenten van KrimpenWijzer kunnen niet de dossiers van het Krimpens Sociaal Team inzien. Tenzij zij ook deel uitmaken van het Sociaal team.We zijn gehouden aan de afspraken binnen de wet van de privacy.

Anoniem contact opnemen met KrimpenWijzer? Je kunt ook zonder je adresgegevens door te geven advies vragen aan KrimpenWijzer. Je kan dan volstaan met het doorgeven van je naam en telefoonnummer zodat we je terug kunnen bellen of een belafspraak maken met de receptie. Doordat de meest essentiële gegevens ontbreken kan er geen link gemaakt worden in het systeem.