Welkom bij de Krimpenwijzer

Voor alle vragen op het gebied van zorg welzijn en opvoeding kan je terecht bij KrimpenWijzer. KrimpenWijzer is ook de toegang naar de WMO en de sociale teams met deskundigheid op het gebied van opvoeding en hulpverlening voor volwassenen. De wijkverpleegkundige maakt onderdeel uit van het team consulenten KrimpenWijzer. 

Wanneer je je aanmeldt bij KrimpenWijzer wordt binnen 14 dagen telefonisch contact met je opgenomen door een van de consulenten. Een korte vraag kan de consulent vaak direct beantwoorden, ook een enkelvoudige situatie kan soms telefonisch behandeld en afgerond worden. Mocht er meer nodig zijn dan maken jullie een afspraak voor een gesprek bij je thuis. Zo'n gesprek noemen we het keukentafelgesprek.

Wij adviseren je om een familielid, goede bekende of mantelzorger aan het keukentafelgesprek te laten deelnemen of erbij aanwezig te laten zijn. Tijdens dat gesprek bespreek je waar je moeite mee hebt in het dagelijks leven en welke hulp of ondersteuning nodig hebt.  

Vaak helpt het keukentafelgesprek de situatie te ordenen en maakt zichtbaar wat nodig is om zelfstandig of met behulp van anderen weer verder te kunnen. Soms is er meer nodig: meer ondersteuning, begeleiding of een andere voorziening door een vrijwilliger, in een groep of door een hulpverlener. De consulent kan je helpen de juiste hulp te bepalen en aan te vragen of te organiseren. Kijk voor meer informatie bij Privacy en Dossiers en bij Bezwaar en Klachten.

Mensen die voor hulp en begeleiding vanuit de wet langdurige zorg (WLZ) in aanmerking komen zijn mensen die de hele dag zorg of toezicht in de nabije omgeving nodig hebben. Bijvoorbeeld vergevorderde demente ouderen, ernstig chronisch zieken of jongeren en volwassenen met een ernstige verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking. De consulent KrimpenWijzer kan je helpen met de aanvraag van een indicatie om in aanmerking te komen voor vergoeding van uit de WLZ. 

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een PGB? Ook daar kan de consulent KrimpenWijzer je bij ondersteunen. Voor meer informatie zie tabblad PGB.

Beleidsplan sociaal domein

De gemeente Krimpen aan den IJssel wil graag met inwoners, maatschappelijke partners , scholen, ondernemers in gesprek om te komen tot een nieuw beleidsplan sociaal domein. In het beleidsplan sociaal domein ligt de focus op wat willen we de komende jaren allemaal bereiken. De gemeente heeft hiervoor een aantal koersen geformuleerd:

 

Koers 1: Inclusief:

Krimpen is een inclusieve gemeente. Krimpenaren tellen mee en doen mee naar vermogen.

Koers 2: Een leven lang leren, gezond, veilig en leefbaar:

Krimpenaren groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen.

Koers 3: Zelfredzaam:

Krimpenaren kunnen zo lang mogelijk regie over hun eigen leven houden en zelfstandig functioneren.

Koers 4: Goede ondersteuning cq, hulp dichtbij:

Krimpenaren die hulp nodig hebben, krijgen tijdig en passende ondersteuning.

En overall geldt

Koers 5: Financieel gezonde gemeente

We willen een financieel gezonde gemeente blijven. We blijven investeren in de transformatie.

 In de maanden mei en juni organiseert de gemeente  zogenoemde koers- en thematafels.  Meer informatie hier over op leest u  op de gemeentelijke website.

 

 

Bekijk ook: