Informatie over autisme

Heb je zelf een vorm van autisme of ken je iemand in je omgeving? Of ben je ouder van een zorgintensief kind? Dan ben je een gewone opvoeder, maar dan wel met een pittige uitdaging. Dit merk je in het gezinsleven, aan je gevoelens en aan je verwachtingen van de toekomst. Daarom heeft de landelijke stichting opvoeden.nl gehoor gegeven aan de informatiebehoefte van zorgintensieve gezinnen. Op deze pagina vindt je meer informatie of geven we u de juiste link.

Autisme netwerkcafe Krimpen

Het Autisme NetwerkCafé Krimpen, opgezet door ouders met kinderen met autisme, is een ontmoetingsplek voor (groot) ouders van kinderen met autisme. Het Autisme NetwerkCafé Krimpen heeft een nieuwe website: www.stichtingANCK.nl. Hier kunt u informatie over het café, de agenda, links en belangrijke nieuwsitems vinden. Ook zijn de kaarten voor de bijeenkomsten hier te bestellen. Het is de moeite waard om de website eens te bekijken.

Voor volwassenen met autisme zijn er bijeenkomsten georganiseerd door Autisme Ontmoetingsplek Krimpen.  

Kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken

De gemeente Krimpen aan den IJssel is eind 2015 een project gestart, genaamd Kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken. Met dit project de wil gemeente samen met alle betrokkenen en belanghebbenden in Krimpen aan den IJssel werken aan een levensbrede aanpak van autisme. Wat is er voor mensen met autisme en hun omgeving nodig aan ondersteuning gedurende alle levensfasen om optimaal mee te kunnen doen en zich prettig en gelukkig te voelen?

Veel informatie beschikbaar, maar wel een zoektocht

Er is op internet veel informatie beschikbaar, maar veel mensen vinden dit een zoektocht. De landelijke Coalitie vanuit autisme bekeken heeft op een drietal websites de informatie overzichtelijk gemaakt. Zie hiernaast op de rechterkant van deze pagina.

Ook zijn er mooie initiatieven te vinden op de site van deze coalitie, die streeft naar een inclusievere maatschappij, met autisme als kompas. Met het Krimpens project zijn we ook aangesloten bij deze coalitie.

In beweging

Met elkaar hebben we in Krimpen geconcludeerd dat de afgelopen maanden veel in kaart is gebracht en er veel moois in beweging is gekomen. “Deze gemeente doet alles om autisme te begrijpen en omarmen. Ervaringsdeskundigen, onderwijs, hulpverlening en de wethouders in samenwerking, aldus Fatima de Kwant op haar facebookpagina”.
Maar we hebben we ook geconcludeerd dat we er nog niet zijn, er is dus geen sprake van een eindstation, maar  wel een moment dat we over stappen naar een nieuwe fase. Een fase waarbij stap je voor stapje met elkaar bewegen naar een meer inclusieve samenleving. Met elkaar willen we in gesprek blijven om te komen tot concrete oplossingen om Krimpen autismevriendelijker cq inclusiever te maken.

Inclusieve tafels
In het vervolg op het project “Kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken” hebben JSO en VanEgmondconnect hun krachten gebundeld om Krimpen aan den IJssel vriendelijker te maken voor alle inwoners. Zij bouwen voort op de beweging die met het project “vanuit autisme bekeken” in gang is gezet. Het project wordt ook verbreed naar mensen die door kwetsbaarheid of een beperking te maken hebben met een uitsluiting. In het project zal vooral het gesprek centraal staan.  We maken daarbij gebruik van inclusieve tafels, aan de hand van diverse thema’s zal in gesprek gezocht worden naar mogelijkheden om drempels te slechten.

Omdat het project nu verbreed wordt, hebben we ook gekozen voor een andere naam:  “Vanuit inwoners bekeken – naar een inclusieve samenleving in Krimpen”.
Oproep

Wil je ambassadeur worden, heb je een thema voor de inclusieve tafel of wil je op een andere manier meedoen in dit project, stuur dan een mail naar: meedoen@krimpenaandenijssel.nl

Meer informatie

Wil je weten wat verstaan wordt onder een inclusieve samenleving kijk dan eens op het filmpje dat hier naast staat.

Meer informatie vindt je ook op www.krimpenaandenijssel.nl/autisme

Wat is een inclusieve samenleving?  https://www.youtube.com/watch?v=3Byz_Fk8aLo

Zorgintensieve gezinnen: https://www.opvoeden.nl/ouderschap/zorgintensieve-gezinnen/