Ik zorg voor iemand

Een mantelzorger zorgt langdurig, intensief en onbetaald voor een hulpbehoevende, een chronisch zieke, iemand met psychiatrische problemen (incl. verslaving) of een gehandicapte. Een mantelzorger is geen professionele zorgverlener. Meestal is er sprake van een persoonlijke relatie: zorgen voor een partner, een ouder, een kind, een buurvrouw of een vriend. Mantelzorg is voor de buitenwereld vaak vrij onzichtbaar, maar het beslaat verreweg het grootste deel van de zorg die thuis gegeven wordt.

Waar moet ik rekening mee houden als ik mantelzorger ben? Bij wie kan ik terecht als ik zelf even niet kan helpen? KrimpenWijzer reikt je graag een helpende hand: biedt een luisterend oor, helpt de zaken op een rij te zetten, geeft informatie en advies, ook bij het aanvragen van voorzieningen.

Voor respijtzorg kan je bij KrimpenWijzer terecht. Respijtzorg houdt in dat de zorg van een mantelzorger tijdelijk wordt overgenomen. Dat kan voor een keer zijn of heel regelmatig; voor enkele uren of een paar weken lang. Soms gaat het om zorg aan huis, bijvoorbeeld verleend door een vrijwilliger. Maar de zorgvrager kan ook naar een dagopvang, logeervoorziening of vakantiewoning gaan. Er zijn respijtvoorzieningen voor bepaalde groepen, zoals weekenden voor kinderen met autisme. Ook zijn er voorzieningen die voor iedere zorgvrager toegankelijk zijn. Respijtzorg is dus vervangende zorg om de mantelzorger even vrijaf te geven. Zo proberen we te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

Voor de vakantieperiode is het verstandig de respijtzorg ruim op tijd aan te vragen in verband met drukte. Daarnaast is het prettig tijdig te weten dat de zorg tijdens de vakantie van de mantelzorger goed geregeld is. 

Mantelzorgers kunnen zich voor informatie en advies laten registreren als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg. Voor meer informatie, registratie en/of een afspraak voor een gesprek kan je terecht bij de coördinator Steunpunt Mantelzorg. Telefoonnummer 06-20224828 of per mail mantelzorg@krimpenwijzer.nl

Kinderen kunnen ook mantelzorger zijn, kijk voor meer informatie bij Jong in Krimpen / ik zorg voor een ander.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk ook: