Begeleiding bij zelfstandig wonen

Om zelfstandig te kunnen wonen is een woning nodig waarin je je goed kan redden, eventueel met wat aanpassingen. Daarnaast is het belangrijk dat er mensen om je heen zijn waar je, als het nodig is, een beroep op kunt doen. Dit netwerk bestaat bijvoorbeeld uit familieleden, vrienden, of goede buren. Als één van deze mensen je vaak helpt, dan wordt deze persoon een mantelzorger genoemd. Mantelzorgers vervullen een belangrijke functie, de gemeente vindt het belangrijk mantelzorgers extra te ondersteunen. In Krimpen kunnen mantelzorgers zich aanmelden bij het steunpunt mantelzorg, rechtstreeks via sabinevanbruggen@krimpenwijzer.nl of via KrimpenWijzer. Geregistreerde mantelzorgers kunnen bij het steunpunt terecht voor steun, advies en informatie.

De gemeente Krimpen werkt samen met zorgverzekeraars, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, hulpverleningsorganisaties en zorginstellingen om de ondersteuning die nodig is om thuis te kunnen blijven wonen zo goed mogelijk te kunnen inzetten. Omdat we ook te maken hebben met landelijke wet- en regelgeving kan het moeilijk zijn om wegwijs te worden in de vele mogelijkheden die er zijn. De consulenten KrimpenWijzer kunnen je verder helpen.

Bekijk ook: