Persoonlijke verzorging

Hulp bij persoonlijke verzorging door een mantelzorger/vrijwilliger: een familielid, een goede bekende of een vrijwilliger kan af en toe zorg overnemen. Bijvoorbeeld als professionele thuiszorg niet mogelijk, nodig of niet voldoende is. Wat een mantelzorger/vrijwilliger wel of niet kan/mag doen is afhankelijk van de bereidheid en de deskundigheid van de mantelzorger/vrijwilliger. Een voorwaarde voor hulp bij persoonlijke verzorging door een bekende is dat degene die zorg krijgt, zich prettig voelt bij de hulp.

Wijkverpleging thuis: verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van je zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met jou en eventueel met jouw arts welke zorg precies nodig is en regelt de zorg. Voor het aanvragen van wijkverpleging heb je geen verwijzing van de huisarts nodig. Je kan zelf contact opnemen met de Zellingen,de Lelie zorggroep, Plicaire of met KrimpenWijzer.