Reizen rondom Krimpen

Reizen rondom Krimpen

Wanneer je door een handicap of langdurige ziekte geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, eigen auto, (elektrische) fiets of bromfiets, dan kan je dit melden bij KrimpenWijzer (0180 – 517590) en wordt er een afspraak met je gemaakt. Samen met een consulent van KrimpenWijzer bespreek je dan waar de behoefte aan vervoer ligt. Mogelijk kom je in aanmerking voor een vervoersvoorziening. Dit is een tegemoetkoming in kosten voor taxivervoer en rolstoeltaxivervoer.

Om vast te stellen of je hiervoor in aanmerking komt, zal in de meeste gevallen een onderzoek door een onafhankelijk arts plaatsvinden. De consulent KrimpenWijzer kan je zo nodig ondersteunen bij het doen van een aanvraag bij de gemeente.

KrimpenHopper

Het Wmo-vervoer KrimpenHopper wordt in Krimpen aan den IJssel uitgevoerd door Personenvervoer Midden Nederland (HaarsGroep).

De KrimpenHopper kan je reserveren voor ritten van maximaal 25 kilomter vanaf je woonadres of weer terug naar je woonadres. Voor langere ritten is er Valys.

Reserveer, wijzig of annuleer je rit via telefoonnummer 088-2345522 (minimaal 2 uur van te voren aanvragen, een taxirit vanuit het ziekenhuis minimaal 1 uur van te voren.

Wijzigingen per 1 oktober 2021

Vervoersbudget

Met ingang van 1 oktober 2021 wordt het vervoersbudget afgeschaft en kun je binnen een straal van 25 kilometer reizen met het Wmo-vervoer.

Kosten per rit

Met ingang van 1 oktober 2021 moet je per rit een reizigersbijdrage betalen. Deze reizigersbijdrage is gelijk aan het tarief dat geldt voor het openbaar vervoer en bedraagt:

 

2022

Reiziger

Medisch

begeleider

Medereiziger

(max 1)

Kind

< 4 jaar

Kind

4-12 jaar

Opstaptarief

€ 1,01

Gratis

€ 1,01

Gratis

€ 0,67

Tarief per km

Tot en met 25 km

€ 0,155

Gratis

€ 0,155

Gratis

€ 0,102

 

 

Betalen van de reizigersbijdrage

Het betalen van de reizigersbijdrage gaat via automatische incasso. Betalen in de auto of bus (contant of met je bankpas) is niet mogelijk.

 

Medisch begeleider

Als je niet zonder een begeleider met het Wmo-vervoer kan reizen hoeft de begeleider geen reizigersbijdrage te betalen. De noodzaak van een medisch begeleider wordt vastgesteld op basis van een medisch advies dat door de gemeente wordt aangevraagd bij Argonout Advies B.V.

Medereiziger

Per rit kan maximaal 1 medereiziger (volwassene of kind) met je meereizen.

Geen eigen bijdrage betalen bij een laag inkomen 

Als je een inkomen hebt dat lager is dan € 1.525,- bruto per maand (als je alleen woont) of € 2.089,- bruto per maand als je getrouwd bent of samenwoont dan kan je in aanmerking komen voor vrijstelling van de reizigersbijdrage.In dat geval hoeft degene die met je meereist ook geen reizigersbijdrage te betalen. De aanvraag doe je via dit formulier.