Vervoer naar het ziekenhuis

Vrijwilligersvervoer: Wanneer je geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer en je zelf geen auto rijdt, kan je tegen een vergoeding een beroep doen op vrijwilligersvervoer om je naar ziekenhuizen in de regio te vervoeren.

Je kan er gebruik van maken als je zelf een afspraak hebt in het ziekenhuis voor een behandeling, controle, foto's maken enzovoorts. Zo nodig kan een begeleider mee. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of revalidatiecentrum in de regio kan je een beroep doen op het vrijwilligersvervoer. Het bezoek kan maximaal 45 minuten duren. De vrijwilliger wacht op je en rijdt je na het bezoek weer naar huis. Voor meer informatie zie de folder vervoersmogelijkheden.

Aanvragen van vervoer kan tot uiterlijk vijf werkdagen voor je afspraak bij het vrijwilligersloket. Het vrijwilligersloket is gevestigd in de hal van het gezondheidscentrum. Het loket is op maandag, woensdag en vrijdag bereikbaar van 9.00 uur tot 12.30 uur en op dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. In de zomermaanden juli en augustus is het loket dagelijks geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur. Telefoonnummer (0180) 515 840. Zij kunnen je ook informeren over de kosten.

ZVW-regeling: Zittend ziekenvervoer vanwege een medische behandeling. Hiervoor komen personen in aanmerking die: nierdialyse, oncologische behandeling of chemo-bestralingstherapie moeten ondergaan, mensen met een visuele handicap die niet in staat zijn zelfstandig te reizen en mensen die permanent gebruik maken van een rolstoel en geen aangepast vervoer hebben. De zorgverzekering bepaalt of je dit vervoer echt nodig hebt. Wil je weten hoe deze vorm van vervoer precies werkt en of je ervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met je ziektekostenverzekering.

Bijzondere bijstand: in het algemeen krijg je van de bijzondere bijstand geen vergoeding voor reiskosten. Bij reiskosten die gemaakt worden in verband met bezoek aan medisch specialisten, verpleegden, verzorgden, uit huis geplaatste kinderen of gedetineerden kan bij gebleken noodzaak wel bijzondere bijstand worden verleend. Neem voor meer informatie contact op met de informatielijn Sociale Zaken IJsselgemeenten telefoonnummer 010-28 48 457 op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur.