Mijn kind heeft leerlingvervoer nodig

De gemeente is verplicht om een regeling vast te stellen waarin de bekostiging van vervoer van leerlingen van huis naar school wordt geregeld. In Krimpen aan den IJssel is deze regeling vastgelegd in de "Verordening Leerlingenvervoer gemeente Krimpen aan den IJssel". Er is een folder leerlingenvervoer 2016/2017 beschikbaar die op deze regeling is gebaseerd.

In die folder staat beschreven wanneer je in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en wat je daarvoor moet doen. Je kunt een aanvraagformulier downloaden of opvragen bij de gemeente via telefoonnummer 140180.

Het aanvraagformulier moet (ook als je kind al eerder gebruik maakt van leerlingenvervoer) jaarlijks worden ingediend en moet voor 1 juli binnen zijn. Vraag je voor het eerst leerlingenvervoer aan? Dan kan je het aanvraagformulier gedurende het hele jaar indienen.