Mantelzorg

Welkom, op deze pagina vindt u informatie rondom mantelzorg

Mantelzorg
Als u langdurig de zorg heeft voor iemand, dan bent u mantelzorger. Mantelzorg kan veel voldoening geven, maar kan soms ook (te) zwaar worden. Het Steunpunt Mantelzorg biedt emotionele en praktische ondersteuning. Daarnaast worden er themabijeenkomsten, cursussen en lotgenotencontact bijeenkomsten georganiseerd waar u andere mantelzorgers kunt ontmoeten en even kunt bijkomen. En waar u informatie krijgt over zaken die voor u als mantelzorger van belang zijn. Binnen het Steunpunt staat u als mantelzorger centraal en niet diegene waar voor u zorgt.

Het Steunpunt Mantelzorg is bereikbaar via: T: (0180) 517 590 | M: 06 83 23 75 24 | E: mantelzorg@krimpenwijzer.nl 

Registratie                                                                                                                                              Bent u mantelzorger en wilt u op de hoogte worden gehouden van informatie en activiteiten voor mantelzorgers: geef uw n.a.w. gegevens door en u krijgt 2x per jaar de gratis mantelzorgkrant toegestuurd. Bij aanmelding krijgt u een tasje met informatie en een cadeaubon van € 10,--.  E: mantelzorg@krimpenwijzer.nl 

Uitschrijven                                                                                                                                            Bent u niet langer mantelzorger of wilt u niet meer geregistreerd staan bij het Steunpunt Mantelzorg? Stuurt u dan een e-mail met verzoek tot uitschrijving naar E: mantelzorg@krimpenwijzer.nl 

Mantelzorg ambassadeurs
Heeft u vragen over mantelzorg, die u graag aan een andere mantelzorger zou willen stellen: bij het Steunpunt Mantelzorg Krimpen zijn zes mantelzorgers, die hebben aangegeven blijvend mee te willen denken over allerlei mantelzorg vragen. Zij zijn ervaringsdeskundigen en kunnen gevraagd worden voor voorlichting en advies op allerlei thema's. Zij zijn de ambassadeurs van de mantelzorg ondersteuning. En zij kunnen vragen beantwoorden van andere mantelzorgers op het gebied van mantelzorg, waarmee zij zelf te maken hebben en deskundig zijn. Zij stellen zich graag aan u voor:

Astrid van Deventer 

Ik ben Astrid van Deventer en sinds een aantal jaren ben ik terecht gekomen in de mantelzorg. Mantelzorg, daar kies je niet voor, daar kom je in terecht en doe je gewoon. Vaak doe je dit bij je dagelijkse werkzaamheden er maar even bij. Dit geldt voor velen, maar vaak hebben deze zorgzame mensen zelf niet in de gaten waar zij in beland zijn, mantelzorg is een vanzelfsprekend iets. Echter door het automatisch handelen raken deze mantelzorgers vaak overbelast, hier kom je pas in een later stadium achter. Dit is één van de ervaringen, die ik heb, zo zijn er nog meer. Het traject van thuiszorg met alle regelgeving, vragen en voorzieningen, die op je af komen zijn divers. Graag wil ik mantelzorgers helpen in deze materie door mijn ervaringen te delen en de weg te wijzen om de kortste wegen te bewandelen. "Zorg goed voor jezelf, anders kun je niet voor anderen zorgen".

Emilie van der Kraan

Mijn naam is Emilie van der Kraan, getrouwd, 2 dochters en 2 kleinzonen. Vanaf mijn 18de heb ik gewerkt. Op mijn 20ste ben ik getrouwd. Na vele jaren in de dienstverlening te hebben gewerkt (o.a. 26 jaar als stewardess) heb ik de laatste 21 jaar voor mijn moeder gezorgd en 7 jaar geleden heeft mijn man een zware hersenbloeding gehad. Hierdoor heb ik de nodige ervaring opgedaan als mantelzorger. Graag wil ik andere mantelzorgers helpen met de problemen waar ik ook tegenaan gelopen ben.

José Tuerlings
Mijn naam is José Tuerlings. Tezamen met de andere ambassadeurs, allen ervaringsdeskundigen die mantelzorg in Krimpen aan den IJssel een "gezicht" geven, wil ik een bijdrage leveren aan de bekendheid van het begrip mantelzorg en mijn kennis en ervaring op dat gebied graag delen.

Willie Kuiper
Ik ben Willie Kuiper-Krijgsman en al ruim 20 jaar mantelzorger, eerst parttime voor mijn ouders en nu fulltime voor mijn partner met veel steun van mijn jongste dochter. Ik ben mantelzorg ambassadeur geworden ter ondersteuning van andere mantelzorgers in Krimpen aan den IJssel. "Toewijding is niet iets wat anderen van je verwachten, het is dat wat je aan anderen te bieden hebt".

Ingrid Bakker

Ik ben Ingrid Bakker en sinds een jaar of zeven ben ik mantelzorger. Eerst voor mijn beide ouders, nu voor mijn moeder. Als mantelzorger loop je tegen allerlei problemen en uitdagingen aan. Ik wil als ambassadeur graag andere mantelzorgers helpen en ondersteunen waar mogelijk. Probeer het voor jezelf als mantelzorger niet moeilijker te maken dan het is, vraag hulp. Je hoeft niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. 

BIJEENKOMSTEN voor mantelzorgers

Het Steunpunt Mantelzorg ondersteunt mantelzorgers door het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten.

  • Gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie

Zorgt u voor iemand met dementie of geheugenproblemen? Gaat u graag met andere mantelzorgers hierover in gesprek, doe dan mee met de gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie. De gespreksgroep wordt begeleid door Marianne Schipper (coördinator Steunpunt Mantelzorg) en Benita Rook (coördinator van het Ontmoetingscentrum en Dagactiviteiten Zandrak). De gespreksgroep is bedoeld voor mantelzorgers, waarvan hun partner of familielid vergeetachtig is, de ziekte van Alzheimer heeft of een andere vorm van dementie.

U bent van harte welkom op elke eerste dinsdag van de maand van 13.00u tot 15.00u in het Gezondheidscentrum Krimpen a/d IJssel, Groenendaal 1 in zaal 2 op de 1e verdieping.

Deelname aan de gesprekgroep kan vanwege corona uitsluitend na aanmelding voorafgaand aan de bijeenkomst via e-mail: mantelzorg@krimpenwijzer.nl of bel / app 06-83237524                                                   

Van Alzheimer Café naar Alzheimer Trefpunt

Sinds de lockdown vorig jaar hebben er vanaf april 2020 helaas geen fysiek Alzheimer Café bijeenkomsten plaats gevonden. Dit betekent niet dat er stil is gezeten. Achter de schermen wordt echter hard gewerkt aan een mooi programma. Door de werkgroepleden zijn diverse ideeën voor onderwerpen en sprekers aangedragen en daarnaast starten we met een iets andere opzet. Zo zullen de bijeenkomsten tweemaandelijks plaatsvinden en zijn we van plan te rouleren qua locatie en tijdstip (afwisselend een middag- en avondprogramma). Er is geëvalueerd en is er nagedacht over een nieuwe naam voor het Alzheimer Café (het woord ‘café’ bleek verwarrend te zijn). Daarom is besloten is om verder te gaan als Alzheimer Trefpunt.

 

Nog een beetje afhankelijk van de dan geldende maatregelen zetten we nu in op een feestelijke heropening rondom Wereld Alzheimerdag op 21 september. Meer informatie volgt, zodra t.z.t. bekendheid aan de start gegeven kan worden. 

Hopelijk tot ziens in september namens de werkgroepleden,

Heleen Boon, Marianne Schipper,  Juul Hofsink, Odile Jaspar, Els Ophorst, Irma Remeeus,  Alastair Roolvink en Eveline Willemse

  • Koffie-uurtje mantelzorgers september – iedere 2e dinsdag v.d. maand

Na een poos stil te hebben gelegen start op dinsdag 14 september het maandelijkse koffie-uurtje voor mantelzorg weer. Deze ochtend staat in het kader van elkaar ontmoeten en het uitwisselen van ervaringen. Vanwege corona maatregels is vooraf aanmelden nog steeds nodig > mantelzorg@krimpenwijzer.nl

 

Tijd: 10.00-11.00 uur in Buurtkamer Bloemrijk, Vijverlaan 566

  • Dag van de Mantelzorg                                                                                                                      Elk Jaarlijks wordt op 10 november de landelijke "Dag van de Mantelzorg" gevierd, waarbij er activiteiten worden georganiseerd om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Ook in Krimpen aan den IJssel willen we graag de mantelzorgers in het zonnetje zetten en onze waardering aan hen laten blijken door enkele ontspannende- en ontmoetingsactiviteiten te organiseren. In de najaars editie van de mantelzorgkrant wordt het programma bekend gemaakt.

Mantelzorgmakelaar                                                                                                                                Een mantelzorgmakelaar neemt (tijdelijk) regeltaken van u over om u te ontlasten. Bijvoorbeeld om vervangende zorg te regelen of een PGB aan te vragen. Wilt u hier mee over weten, neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg Krimpen. of neemt een kijkje op de website van de beroepsvereniging mantelzorgmakelaars https//:www.bmzm.nl

.