Persoons Gebonden Budget (PGB)

Heb je zorg of (extra) ondersteuning nodig? Als inwoner van Krimpen aan den IJssel kan je voor de aanvraag voor zorg en ondersteuning contact opnemen met KrimpenWijzer. De consulent van KrimpenWijzer neemt met jou de aanvraag door. Ook gaat de consulent na of je in aanmerking  komt voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. Als je hiervoor in aanmerking komt, dan kijkt de consulent samen met jou welke zorgaanbieder het beste de zorg kan leveren. Gemeente Krimpen aan den IJssel heeft afspraken gemaakt met diverse zorgleveranciers. Deze manier van zorg inkopen door de gemeente noemen we zorg in natura (ZIN). Als de passende zorg niet door de gemeente is ingekocht  dan is het in sommige situaties mogelijk om via een Persoonsgebonden budget (PGB) de zorg in te kopen.  Bij Jeugd is ZIN voorliggend op PGB. Met een Persoonsgebonden budget (PGB)  koop je zelf hulp of begeleiding in bij een zorgverlener die je zelf uitkiest.

Om voor een PGB in aanmerking te komen moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen: 

 1. Je moet kunnen uitleggen waarom het reguliere zorgaanbod van de gemeente niet passend is in jouw situatie.
 2. Je moet het PGB kunnen beheren. Bijvoorbeeld zorgverleners contracteren en aansturen en de administratie doen. (Je kunt overigens ook iemand machtigen om dit voor je te doen)
 3. Je moet ervoor zorgen dat de diensten, hulpmiddelen en aanpassingen die je aanschaft veilig en van goede kwaliteit zijn.

  Is de zorg die je zelf inkoopt duurder dan zorg in natura? Dan mag de gemeente jouw aanvraag niet weigeren. Wel kan het zijn dat je de extra kosten zelf moet betalen.  

  Voor verpleging en verzorging kan je een PGB aanvragen bij jouw zorgverzekeraar: een ZVW-PGB. De wijkverpleegkundige beoordeelt jouw situatie en vult samen met jou het aanvraagformulier in. De zorgverzekeraar bepaalt uiteindelijk of je het PGB krijgt. Je moet daarvoor voldoen aan bepaalde voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website Regelhulp. De vergoeding die je krijgt voor een bepaald soort zorg, hangt af van jouw zorgverzekeraar. Het kan dus handig zijn om verzekeringen met elkaar te vergelijken en eventueel te overwegen om aan het eind van het jaar over te stappen.   

  WLZ: Heb je recht op zorg uit de Wet langdurige zorg? Dan kunt je ook voor die zorg een persoonsgebonden budget aanvragen. Dit PGB vraagt je aan bij het zorgkantoor. Je moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Het zorgkantoor bepaalt of je een PGB krijgt. Je krijgt voor dit PGB te maken met het trekkingsrecht. 

  Trekkingsrecht: Dat betekent dat het PGB niet op jouw eigen rekening wordt gestort, maar op een rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Je dient de rekeningen van jouw zorgverlener in bij de SVB. De SVB betaalt daarna de zorgverlener. Dit heet het trekkingsrecht. Het trekkingsrecht geldt voor alle PGB's, behalve voor het PGB van de zorgverzekeraar. Meer informatie hierover vind je op de website van het Servicecentrum PGB.