Persoons Gebonden Budget (PGB)

De gemeente kan een PGB geven aan mensen die zorg krijgen vanuit de WMO of de Jeugdwet zodat je zelf hulp of begeleiding kunt inkopen bij een zorgverlener die je zelf uitkiest.

Het kan prettig zijn om zelf de regie te hebben over de nodige zorg. Je weet waarschijnlijk welke zorg je wilt voor jezelf of voor degene die je verzorgt. Op die manier kan je de hulpverlening beter afstemmen op jouw persoonlijke situatie. Het zelf regelen kan ook een nadeel zijn. Je moet om te beginnen een  PGB-plan maken, een goede administratie bijhouden en verantwoording afleggen over de besteding van jouw PGB.

Je kan ook voor zorg in natura kiezen. Bij zorg in natura wordt de zorg geregeld via een zorgkantoor of via de gemeente. Het zorgkantoor bemiddelt tussen jou als cliënt en de zorginstelling. Krijg je zorg uit WMO, dan bemiddelt de gemeente. 

Wil je in aanmerking komen voor een PGB vanuit de Jeugdwet of WMO, dan kan je dat melden bij de receptie van KrimpenWijzer. Een consulent van KrimpenWijzer neemt vervolgens contact met je op om een afspraak te maken. Deze consulent bespreekt de situatie met je en ondersteunt zo nodig bij het doen van een aanvraag richting de gemeente. De gemeente beoordeelt vervolgens of je in aanmerking komt voor een PGB. 

Om voor een PGB in aanmerking te komen moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen: 

  1. Je moet kunnen uitleggen waarom het reguliere zorgaanbod van de gemeente niet passend is in jouw situatie.
  2. Je moet het PGB kunnen beheren. Bijvoorbeeld zorgverleners contracteren en aansturen en de administratie doen. (Je kunt overigens ook iemand machtigen om dit voor je te doen)
  3. Je moet ervoor zorgen dat de diensten, hulpmiddelen en aanpassingen die je aanschaft veilig en van goede kwaliteit zijn.

Is de zorg die je zelf inkoopt duurder dan zorg in natura? Dan mag de gemeente jouw aanvraag niet weigeren. Wel kan het zijn dat je de extra kosten zelf moet betalen.  

Voor verpleging en verzorging kan je een PGB aanvragen bij jouw zorgverzekeraar: een ZVW-PGB. De wijkverpleegkundige beoordeelt jouw situatie en vult samen met jou het aanvraagformulier in. De zorgverzekeraar bepaalt uiteindelijk of je het PGB krijgt. Je moet daarvoor voldoen aan bepaalde voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website Regelhulp. De vergoeding die je krijgt voor een bepaald soort zorg, hangt af van jouw zorgverzekeraar. Het kan dus handig zijn om verzekeringen met elkaar te vergelijken en eventueel te overwegen om aan het eind van het jaar over te stappen.   

WLZ: Heb je recht op zorg uit de Wet langdurige zorg? Dan kunt je ook voor die zorg een persoonsgebonden budget aanvragen. Dit PGB vraagt je aan bij het zorgkantoor. Je moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Het zorgkantoor bepaalt of je een PGB krijgt. Je krijgt voor dit PGB te maken met het trekkingsrecht. 

Trekkingsrecht: Dat betekent dat het PGB niet op jouw eigen rekening wordt gestort, maar op een rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Je dient de rekeningen van jouw zorgverlener in bij de SVB. De SVB betaalt daarna de zorgverlener. Dit heet het trekkingsrecht. Het trekkingsrecht geldt voor alle PGB's, behalve voor het PGB van de zorgverzekeraar. Meer informatie hierover vind je op de website van het Servicecentrum PGB.