Genotsmiddelen

IK WIL OVER GENOTSMIDDELEN PRATEN

Als je te weten bent gekomen of vermoedt dat iemand genotsmiddelen gebruikt, ben je meestal geschrokken. Hoe in zo’n situatie te reageren? Het belangrijkste is: praat erover! Hieronder vind je wat aandachtspunten voor als je het gesprek aangaat als ouder of als vriend(in), broer of zus.

 

  • Probeer meelevend te zijn en begrip te tonen. Zie het gebruik van genotsmiddelen als een manier om met ondraaglijke situaties en ondraaglijke gevoelens om te gaan.

  • Reageer met bezorgdheid, wees niet-veroordelend en reageer niet met angst, shock of afkeer.

  • Benadruk, als hij of zij vertelt over het gebruik, hoe goed het is dat hij of zij het vertelt. Voor de meeste mensen is het een grote stap om er mee naar buiten te treden.

  • Houd het gesprek open en spreek je zorgen uit in plaats van je vermoedens of beschuldigingen op tafel te leggen.

  • Luister naar wat er gezegd wordt en ga na of je begrijpt wat er gezegd is. Bijvoorbeeld: “Ik wil even nagaan of ik goed begrepen hebt wat je bedoelt?”

  • Wees vooral geïnteresseerd in de ander als persoon en niet alleen als iemand die genotsmiddelen gebruikt.

  • Wijs op de informatie op deze site.