Naar een inclusieve samenleving

Krimpen aan den IJssel wil een inclusieve samenleving zijn, waar

 • Alle inwoners welkom zijn, meedoen en erbij horen.
 • Het niet uitmaakt wat je leeftijd,religie, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, gender, inkomen, politieke voorkeur of visie op de samenleving, talenten of beperkingen zijn.
 • Iedereen op zijn manier kan meedoen en een bijdrage levert op basis van zijn of haar eigen interesses en talenten.
 • Algemene voorzieningen toegankelijk zijn. Waar nodig, is maatwerk mogelijk. 

Een sociaal werker van de KrimpenWijzer is betrokken bij het nog inclusiever maken van Krimpen aan den IJssel door ondersteuning te bieden aan het Ambassadeursnetwerk en Koplopersnetwerk. Bovendien zorgt deze sociaal werker ervoor dat de Dynamische Inclusie Agenda up-to-date is en dat er jaarlijks een aantal inclusieve tafels georganiseerd worden in samenwerking met Koplopers en Ambassadeurs. Tevens wordt er voorafgaand aan een inclusieve tafel een nieuwsbrief inclusie uitgebracht.

Wilt u of uw organisatie zich voor deze nieuwsbrief aanmelden, heeft u een goede suggestie om Krimpen inclusiever te maken of heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar welzijn@krimpenwijzer.nl of neem telefonisch contact op via 0180 517 590 en vraag naar Roos van Esch. 

Meer Informatie
Wilt u meer weten over wat verstaan wordt onder een inclusieve samenleving?
Kijk dan eens naar dit filmpje.

Meer informatie vindt u ook op website van de Gemeente Krimpen en via onderstaande documenten: 

 

Ambassadeursnetwerk Inclusief Krimpen
Een inclusieve samenleving kan alleen met en voor de inwoners. in Krimpen aan den IJssel zijn ambassadeurs actief die mee-denken, mee-organiseren en hun ervaringen delen-, zodat ook Krimpen een meer inclusieve samenleving wordt. Hieronder stellen we de ambassadeurs aan u voor: 

Ambassadeur Laaggeletterdheid

Maria Maas – van Breugel

Ambassadeur Mobiliteit (rolstoel)
Corien Delger

Ambassadeur Mobiliteit (rolstoel)
Suzanne de Bruin

Ambassadeur Autisme
Daan van Haaster

Ambassadeur Visuele beperking
Lia de Ruijter

Ambassadeur (Hoog)begaafdheid
Barbara van Aanholt

Ambassadeur (Hoog)begaafdheid
Suzanne Dumoulin – van Eijk

Ambassadeur KOPP kinderen en volwassenen
Petrina Haak

 

Koplopersnetwerk Inclusief Krimpen
In Krimpen aan den IJssel hebben we koplopers en koploperorganisaties die geïnspireerd en enthousiast zijn over een Inclusief Krimpen aan den IJssel. Zij dragen de kern en het gedachtegoed uit en houden zo deze inclusiviteit in beweging. Koplopers hebben verschillende rollen: het ondersteunen van de voortgang van een Inclusief Krimpen aan den IJssel, het leveren van inspiratie, het inzetten van hun netwerk voor een project, het signaleren problemen, het fungeren als rolmodel. Bovendien zijn zij frisse inclusieve denkers!

Hieronder stellen we de koplopers aan u voor: 

 • Sietkse van der Loo van de Lelie Zorggroep
 • Paul van Rijswijk en Will Timmermans van Pameijer
 • Karin Pattikawa van SynerKri
 • Chris van Rijswijk van de KrimpenWijzer
 • Suzanne Dumoulin van Mentaal Beter
 • Patricia van Schaick van bibliotheek aan den IJssel
 • Anja de Leeuw, Anke Laurijssens en Liesbeth Joziasse, Procesregisseurs Krimpens Sociaal Team en KrimpenWijzer
 • Linda Smits van Stichting Jeugd en Jongerenwerk ​

Wil je hier meer over weten kijk dan op : www.krimpenaandenijssel.nl/Een-inclusieve-samenleving