Testen voor mantelzorgers

Vermoed je als mantelzorger dat je gezondheidsklachten hebt verwant aan het coronavirus heeft?  Mantelzorgers kunnen zich vanaf 18 mei laten testen door de GGD als ze klachten hebben, heeft het ministerie van VWS ons gemeld. Het RIVM werkt dit verder uit. Is je naaste of ben je zelf besmet met het coronavirus? Dan kan een professional worden ingeschakeld om de zorg (beschermd) over te nemen. Je kunt dit regelen via de bestaande zorgorganisatie of de gemeente. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het R.I.V.M. : https://www.rivm.nl of op de website  de GGD Rotterdam Rijnmond:  https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl