Ho tot hier en niet verder! Training Sociale Vaardigheden (SoVa) en weerbaarheid voor kinderen

Ho tot hier en niet verder! Training Sociale Vaardigheden (SoVa) en weerbaarheid voor kinderen

De training is bedoeld voor kinderen die handvatten willen krijgen om een fijner contact te maken met andere kinderen en volwassenen, waardoor ze meer grip krijgen op hun eigen sociale situatie en daardoor steviger in hun schoenen staan.

 

Mogelijke voorbeelden van kinderen voor wie deze training geschikt is: een kind dat gepest wordt of zelf pest, een kind wat niet weerbaar is, een kind dat geen vrienden heeft, een kind dat zichzelf overschreeuwt of juist teveel aan volwassenen hangt, kinderen met een negatief zelfbeeld, faalangst, etc.

 

Hoe?

De training bestaat uit een intakegesprek en een evaluatie met de ouder(s)/opvoeder(s) en het kind, een ouderavond van 2,5 uur en 10 bijeenkomsten van 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 10 jongens en meisjes.

In een veilige en gezellige omgeving leert het kind spelenderwijs in gestructureerde themabijeenkomsten elementaire sociale vaardigheden en doen we weerbaarheidsoefeningen.

Kinderen leren om sociale situaties te analyseren, te beoordelen en dan de juiste strategie te bedenken. Meestal gaat dit vanzelf en bij sommige kinderen moeten vaardigheden echt aangeleerd worden.

We oefenen veel met situaties binnen en buiten de trainingsgroep. Op deze wijze proberen we de kinderen bewuster te maken van hun eigen specifieke wijze van reageren op situaties.

Het uiteindelijke doel van de training  is het probleemoplossend vermogen van de kinderen te vergroten, waardoor de kinderen meer grip op hun eigen situatie kunnen krijgen en waardoor hun zelfvertrouwen en zelfwaardering kan groeien.

Wat?

In de training wordt met vaste thema’s gewerkt en er is voldoende ruimte om het programma aan te doen sluiten bij de groepssamenstelling en de individuele leerdoelen van de deelnemers. Vaste thema’s zijn o.a. kennismaken, luisteren, emoties, complimenten maken, helpende en niet helpende gedachten, opkomen voor jezelf, nee leren zeggen, kritiek geven en ontvangen, samenwerken, pesten. We werken o.a. met de methode “Ho tot hier en niet verder”, en “je bibbers de baas” en oefeningen uit de rots en water training (weerbaarheidstraining).

Waar:

Locatie: Ontmoetingscentrum De Tuyter
Nachtegaalstraat 8
2922 VL Krimpen aan den IJssel


Toelichting Locatie:

Wanneer:

Toelichting dagen en tijden: De training start maandag 16 januari 2023(10 bijeenkomsten). De training start bij voldoende aanmeldingen. De trainingen worden organiseerd voor kinderen die woonachtig zijn in Krimpen a/d IJssel.

Kosten:

Er zijn geen kosten verbonden aan de training.

Inschrijving:

Aanmelden voor de training kan via het inschrijfformulier op deze website, via het e-mailadres trainingen@krimpenwijzer.nl of telefonisch 0180-517590. Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Doelgroep:

kinderen van 8-10 jaar

Doelgroep toelichting:

Inschrijven