Niet tevreden?

Ben je niet tevreden over het contact met de medewerker? Bespreek dit dan zo vroeg moeilijk met de medewerker zelf. Dat is de beste manier om problemen in de samenwerking te voorkomen. Wanneer je dat gedaan hebt en je hebt het gevoel dat er niets verandert dan kan je contact opnemen met de coördinator van de medewerker. Bespreek dat met de medewerker, deze zal je met de betreffende coördinator in contact brengen. De coördinator zal vervolgens in een gesprek met jullie samen proberen om een oplossing te vinden.

De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk en is voor een periode van 6 jaar benoemd door de gemeenteraden van Rotterdam en de andere aangesloten gemeenten. Hij onderzoekt en beoordeelt klachten over gemeentelijke diensten, gemeenteambtenaren en bestuurders. De gemeentelijke ombudsman is er niet alleen voor burgers, maar ook voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeentelijke ombudsman ook de gemeentelijke kinderombudsman van Rotterdam. Kinderen, jongeren, ouders en professionals die niet tevreden zijn over jeugdhulp of onderwijs kunnen terecht bij de kinderombudsman.

De gemeentelijke ombudsman houdt iedere maand in Krimpen een spreekuur. Dat wordt gehouden in Ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8, steeds op een donderdag van 10.30 tot 11.30 uur. In 2022 is dat op:  13 januari, 10 februari, 10 maart, 7 april en 2 juni.  De overige data in 2022 worden op een later moment toegevoegd. Bel op werkdagen tussen 9 en 16 uur met 010-4111600 voor het maken van een afspraak.

De kinderombudsman behandelt vragen en klachten over de gemeente én over aanbieders op het terrein van jeugdhulp en onderwijs. De kinderrechten van het Internationaal verdrag voor de Rechten van het Kind zijn het uitgangspunt voor de aanpak van de kinderombudsman.

Je  kunt Jouw klacht of vraag indienen op de website van de kinderombudsman of bellen naar 0800 2345111 (gratis). Op de site vind je ook meer informatie over de gemeentelijke kinderombudsman.

Mediator sociaal domein. Wanneer een consulent KrimpenWijzer bij je thuis is geweest voor het keukentafelgesprek, maakt zij/hij een verslag van dat gesprek zodat het duidelijk is wat er is besproken en afgesproken. Je hebt dan nog de mogelijkheid om een aanpassing te vragen als iets in het verslag volgens jou niet correct is. Wanneer een voorziening nodig is zal de consulent je vragen om het verslag te ondertekenen. Het ondertekende verslag is de aanvraag voor de voorziening (rolstoel, scootmobiel, aanpassing in huis, huishoudelijk hulp etc.) Deze aanvraag gaat naar de gemeente om in behandeling te worden genomen.  Nu kan het voorkomen dat je het met elkaar niet eens kan worden over de aanvraag omdat de oplossing die je in zelf gedachte hebt, niet aansluit bij het voorstel dat de gemeente je doet.

In die gevallen is het mogelijk om een Mediator Sociaal Domein in te schakelen. Dit kan al voordat er een formeel besluit is genomen op jouw aanvraag. De mediator hoort beide partijen en kijkt of er toch een voor beide partijen acceptabele oplossing gevonden kan worden. De gemeente heeft twee Mediators Sociaal Domein aangesteld om deze taak op zich te nemen. Dit zijn mevrouw M. Sapulette-Boers en de heer W.P. den Haan.

Wil je een zaak aanmelden bij de mediator, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de Mediator Sociaal Domein, de heer A. Bok. Hij is bereikbaar per e-mail: mediatorsociaaldomein@krimpenaandenijssel.nl of telefonisch via: 14 0180