Week tegen kindermishandeling

In Nederland groeien bijna 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. Deze week (18 tot en met 24 november) wordt er aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar ook wat er gedaan kan worden om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Lees hier meer over kindermishandeling.

#weektegenkindermishandeling #lerenvanelkaar   

 

Terug naar overzicht