Verandering Wet maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2020

Maakt u gebruik van een voorziening op grond van de Wmo? Dat kan bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, een vervoersvoorziening, een woonvoorziening of begeleiding zijn. Daarvoor betaalde u mogelijk een eigen bijdrage die door het Centraal Administratiekantoor (CAK) wordt geïnd.

Kosten eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 betaalt u maximaal € 19,00 per maand. Dit bedrag was in het jaar 2019 per 4 weken maximaal € 17,50 euro. Dit betekent dat alleen de periode verandert. U betaalt op jaarbasis hetzelfde.

Vragen over de eigen bijdrage
Voor vragen over de hoogte van de eigen bijdrage kunt u vanaf 1 januari 2020 bij de KrimpenWijzer terecht via telefoonnummer 0180-517 590. Ook andere vragen over de Wmo kunt u hier stellen. Met uw Wmo-vragen kunt u niet meer bij het CAK terecht.

Melding van het CAK

Het CAK meldde ons dat u begin 2020 tijdelijk meerdere facturen in één maand kunt ontvangen. Namelijk de laatste facturen voor hulp of ondersteuning die u in  2019 heeft gehad en de eerste facturen voor 2020.

Terug naar overzicht