Orange the world 2021

Orange the world 2021: 25 november t/m 10 december 2021

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen. 

Wethouder v.d. Wal hijst op 25 november de ‘Orange the world’ vlag. Daarnaast zal gedurende de campagneperiode de fontein aan de Burgemeester Aalberslaan/Nieuwe Tiendweg oranje kleuren.

In de bibliotheek in de Tuyter treft u tijdens de campagneperiode een thematafel aan met relevante literatuur.

Thema: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen

In 2021 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken.

Op 1 december organiseert de gemeente daarom een online ontmoeting voor inwoners om gezamenlijk met professionals in gesprek te gaan over dit thema. Aanmelden kan via: meedoen@krimpenaandenijssel.nl. Na aanmelding ontvangt u een digitale link.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht