Kinderopvangtoeslag indien u of uw partner een Wlz-indicatie heeft

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen als ik niet werk ? Ik of mijn partner heeft een Wlz-indicatie

Vanaf 2021 kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen als u of uw partner niet werkt, maar een permanente indicatie heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). De andere ouder moet dan wel werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringstraject volgen.  Neem contact op met de BelastingTelefoon als u in deze situatie zit.”

Terug naar overzicht